Bezpieczny powrót do pracy a COVID-19
Spis treści

  Bezpieczny powrót do pracy a COVID-19

  Jak bezpiecznie wrócić do pracy, gdy wirus nadal jest i prawdopodobnie będzie z nami długi czas? To pytanie zadają sobie nie tylko pracownicy, ale też pracodawcy. Muszą i chcą oni bowiem zapewnić swoim zespołom bezpieczne warunki pracy – bezpieczne zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym.

   

  W dniu 06.05.2020 r. Państwowa Inspekcja Pracy wydała wytyczne „Bezpieczny powrót do pracy – zalecenia Państwowej Inspekcja Pracy” skierowane do pracodawców.

   

  Zaleca się przede wszystkim właściwe zorganizowanie obszaru BHP, które przyczynią się do bezpieczeństwa i ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania się COVID-19. Należy na nowo przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego dla stanowisk pracy, skupiając się na zagrożeniach fizycznych, biologicznych, chemicznych, a także psychospołecznych.

   

  O ile większość przedsiębiorców wie, jak zadbać o czynniki fizyczne czy biologiczne, o tyle dużym wyzwaniem może okazać się czynnik psychospołeczny. Koronawirus budzi w nas lęk – boimy się o zdrowie swoje i swoich najbliższych, towarzyszy nam przy tym często stres i frustracja związana z długim przebywaniem w domu. Nierzadko nie mamy też zaufania do współpracowników, bo przecież potencjalnie każdy z nas może być nosicielem wirusa, nawet o tym nie wiedząc i nieświadomie zarażać innych. Dlatego bardzo ważne jest, aby pracodawcy wspólnie z przedstawicielami pracowników oraz działem BHP opracowali plan działań zmierzający do minimalizacji negatywnego wpływu pandemii na pracę, zarówno w aspekcie fizycznym, jak i psychospołecznym. Pamiętajmy, że ogólna kondycja psychiczna pracowników wpływa na jakość pracy ich i całego zespołu.

   

  Kolejnym bardzo ważnym krokiem, w celu bezpiecznego powrotu pracowników do pracy jest zadbanie o właściwe, eliminujące zagrożenia środki bezpieczeństwa,. Państwowa Inspekcja pracy zaleca, aby jeśli to tylko możliwe zwiększyć ilość pracy zdalnej, a jeżeli nie ma takiej możliwości, zminimalizować zagrożenia poprzez:

  - środki techniczne - w szczególności przegrody z pleksi, przegrody między stanowiskami pracy. Należy oczywiście zadbać, aby zastosowane elementy nie zagrażały bezpieczeństwu, były dobrze przymocowane, a ostre krawędzie nie stwarzały ryzyka skaleczeń. Jeżeli nie ma możliwości oddzielenia stanowisk należy zachować między nimi min. 1,5m odstęp. Należy często wietrzyć pomieszczenia i zadbać o prawidłową wentylację.

  - środki organizacyjne – w możliwie jak najszerszy sposób zorganizować zmianowość pracy, tak aby jednocześnie w pomieszczeniach przebywało jak najmniej osób. Dopuszczać dłuższe przerwy w pracy i zwiększyć ich częstotliwość.

  - środki ochrony osobistej – tj. maseczki, półmaski, przyłbice.

  - środki behawioralne – stały nadzór nad przestrzeganiem wytycznych przez pracowników.

  - działania przeciwepidemiczne – zapewnienie środków do dezynfekcji rąk. Dezynfekcja środowiska pracy tj. klamek, blatów, drukarek i innych elementów wspólnych. Zwiększenie częstotliwości sprzątania pomieszczeń.

   

  Pamiętajmy, aby przed powrotem do pracy poinformować pracowników o wprowadzonych zmianach, przekazać nowe procedury, a w razie potrzeby zapewnić szkolenia.

   

  Ostatnim ważnym aspektem bezpieczeństwa w zakładzie pracy jest minimalizacja narażenia na zarażenie COVID-19. 

   

  Jak informuje nas Główny Inspektor Pracy, gdy już zadbamy o przystosowanie zakładów pracy do powrotu pracowników, należy dodatkowo wyeliminować ryzyko narażania zespołu na zachorowanie. Pomyślmy, którzy z naszych pracowników mogą wykonywać pracę zdalną bez negatywnych skutków dla zakładu pracy. Być może są osoby bardziej narażone na skutki wirusa np. kobiety w ciąży, osoby z chorobami przewlekłymi czy osoby starsze, dajmy możliwość pracy z domu.

   

  Wszelkie spotkania służbowe starajmy się organizować on-line. Przystosujmy gdzie to tylko możliwe zakłady pracy do nowego porządku, wykorzystajmy wolne salki, pomieszczenia socjalne, aby na nowo zaadoptować pomieszczenia pracy.

   

  Kontakt między pracownikami powinien być ograniczony do minimum. Dotyczy to także przerw na posiłki. Należy zorganizować je w taki sposób, aby ograniczyć liczbę osób przebywających na stołówce czy w kuchni. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne powinny być na bieżąco dezynfekowane.

   

  Przy wejściu do zakładu pracy należy rozwiesić plakaty informujące o pozostaniu w domu w razie złego samopoczucia, o technikach mycia rąk, noszenia maseczek i rękawiczek, jeśli są wymagane oraz zakrywania twarzy podczas kasłania czy kichania..

   

  Na szczęście mamy piękną wiosnę, wiele osób mogłoby przyjeżdżać do pracy np. rowerem, dlatego Państwowa Inspekcja Pracy wskazuje, żeby zapewnić bezpieczne przechowywanie środków transportu pracowników, tak aby jak najwięcej osób korzystało z transportu indywidualnego.

   

  Pamiętajmy też o przestrzeganiu czasu pracy i odpoczynku pracowników. Przepracowany pracownik, będzie mniej efektywny w pracy oraz bardziej narażony na zachorowanie poprzez osłabienie organizmu.

   

  Niewiadomych jest wiele, powrót do pracy nie dla wszystkich będzie łatwy. Zapewnienie odpowiednich warunków chociaż w części, pozwoli czuć się pracownikom bezpieczniej. Ważne, aby zachowywać się rozsądnie i myśleć o innych, bać o wspólne dobro i poczucie bezpieczeństwa swoje, ale i kolegów i koleżanek z pracy. 

   

  Data ostatnie modyfikacji 27.01.2023
  Wstecz
  Umów się na bezpłatną konsultację dla biznesu

  Wybierz dogodny termin i umów się na spotkanie online. Bezpłatna konsultacja to 15 minut, które możesz wykorzystać na rozmowę na dowolny temat związany z HR, np. rekrutacja, wynajem pracowników tymczasowych, obsługa kadrowo-płacowa, itp.

  Skontaktuj się z nami
  Umów_się_na_bezpłatną_konsultację_dla_biznesu
  Aktualności
  X