Zmiany w Kodeksie Pracy – o czym należy pamiętać?
Spis treści

  Zmiany w Kodeksie Pracy – o czym należy pamiętać?

  W bieżącym roku ustawodawcy bardzo intensywnie pracują nad zmianami przepisów dot. m.in. podatków, RODO, ZUS czy BHP. Co tak naprawdę zmieniło się w przepisach i Kodeksie Pracy od stycznia 2019? Czy możemy mówić o rewolucji?

   

  Dorota Blicharska, nasz Kierownik Działu Kadr i Płac, przygotowała zestawienie najważniejszych zmian, o których powinien pamiętać każdy kadrowy.

   

  Zacznijmy od najnowszych zmian w Kodeksie Pracy, które weszły w życie 7 września 2019 roku. Czego dotyczy nowelizacja?

   

  1. Zmiany w świadectwie pracy - pracodawca wraz z końcem stosunku pracy zobowiązany jest przekazać pracownikowi informację o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej oraz czasie, w którym możliwy jest jej odbior, jak również kiedy dokumentacja ulegnie zniszczeniu. Dodatkowo, wydłużone zostały terminy związane ze sprostowaniem świadectwa pracy na wniosek pracownika, a także terminy odwołania do sądu w przypadku odmowy otrzymania sprostowania. Oba terminy zostały wydłużone z 7 do 14 dni.

   

  1. Szczególne uprawnienia dla członków rodziny pracownika – rozszerzenie kręgu osób uprawnionych do urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego (innych niż matka/ojciec) – w praktyce oznacza to, że taki urlop przysługuje także pracującym członkom najbliższej rodziny, dziadkowi, babci, bratu, siostrze. Osoby korzystające z ww. urlopów zostaną objęte ochroną przed zwolnieniem, a po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego będą mogły wziąć urlop wypoczynkowy.

   

  1. Mobbing – pracownik na skutek mobbingu może dochodzić od pracodawcy odszkodowania także w sytuacji, gdy nie rozwiązał stosunku pracy. Do tej pory o odszkodowanie mogły ubiegać się wyłącznie osoby, które zwolniły się z pracy.

   

  1. Dyskryminacja i nierówne traktowanie – każde nierówne traktowanie pracownika, którego nie można uzasadnić obiektywnymi przyczynami, będzie uznawane za dyskryminację.

   

  Co jeszcze zmieniło się w przepisach od początku roku? Sprawdźcie nasz krótki przegląd!

   

  BHP - zmieniły się przepisy dotyczące szkoleń okresowych. Pracownicy administracyjno-biurowi nie muszą już odbywać szkoleń okresowych BHP jeśli ich pracodawcy są w 3. grupie ryzyka. Ponadto pracodawca, który zatrudnia do 50 pracowników otrzymuje rozszerzone uprawnienia tj. pełnienia zadań służby BHP.

   

  Akta pracownicze – w związku z przepisami RODO został zmieniony wygląd oraz zawartość akt osobowych – aktualizacja formularzy, w tym kwestionariuszy, świadectw pracy i innych. W związku z RODO oraz zmianą dotyczącą przechowywania akt, ZUS wprowadził nowe druki: ZUS RIA i ZUS OSW.

   

  Kadry i płace:

   

  - Z początkiem roku zmieniły się m.in. wytyczne dot. formy wypłaty wynagrodzenia. Wypłata wynagrodzenia ma następować w formie bezgotówkowej, na wskazany przez pracownika numer rachunku bankowego. Jest to krok w stronę rozliczeń bezgotówkowych, który ma na celu umożliwienie większej transparentności transakcji pomiędzy pracodawcami, a ich pracownikami.

   

  - Kolejna zmiana dotyczy skrócenia czasu przetrzymywania dokumentacji pracowników z 50 na 10 lat, a także możliwość prowadzenia oraz przechowywania tych akt w formie elektronicznej.

   

  - W kwestiach ubezpieczeń ZUS nastąpiła zmiana w ulgach dla małych przedsiębiorców, którzy osiągają niewielkie przychody – mogą oni opłacać niższe składki społeczne niż dotychczas, poprzez wykorzystanie systemu opłacania składek „ZUS od przychodu”.

   

  - Została wprowadzona ustawa dot. PPK, czyli Pracowniczych Planów Kapitałowych, w ramach której pracodawca, pracownicy oraz państwo wspólnie składają się na dodatkowe świadczenia emerytalne odkładając do PPK od 3,5% do nawet 8% wynagrodzenia. Od lipca 2019 roku każda firma zatrudniająca ponad 250 osób musiała zaoferować Pracowniczy Plan Kapitałowy. W określonych w ustawie terminach, obowiązek rozszerzony zostanie praktycznie na wszystkich pracodawców.

   

  - Od 1 sierpnia obowiązuje nowa ustawa o podatku dochodowym dla osób do 26 roku życia – osoby te zostały zwolnione z płacenia podatków, bez względu na to czy zatrudnione są w ramach umowy o pracę czy też zlecenie.

   

   

  Co nas czeka w najbliższym czasie?

  Od 1 października zostanie zwiększona kwota uzyskania przychodu (KUP) oraz zmniejszony podatek z 18% na 17% dla osób z pierwszego progu podatkowego.

   

   

  Czy to już wszystkie zmiany w tym roku? Co nas czeka w 2020 roku? Śledźcie naszego bloga, będziemy Was informować o nadchodzących zmianach w przepisach!

   

   

   

  Wstecz
  Umów się na bezpłatną konsultację dla biznesu

  Wybierz dogodny termin i umów się na spotkanie online. Bezpłatna konsultacja to 15 minut, które możesz wykorzystać na rozmowę na dowolny temat związany z HR, np. rekrutacja, wynajem pracowników tymczasowych, obsługa kadrowo-płacowa, itp.

  Skontaktuj się z nami
  Umów_się_na_bezpłatną_konsultację_dla_biznesu
  Aktualności
  X