PORADNIK: Jak powinno wyglądać idealne CV?
Spis treści

  PORADNIK: Jak powinno wyglądać idealne CV?

  6 sekund – tyle średnio poświęca rekruter na przejrzenie Twojego CV. Masz zatem tylko kilka sekund na przyciągnięcie jego uwagi! CV to twoja biznesowa wizytówka, to ono decyduje czy zostaniesz zaproszony do kolejnego etapu rekrutacyjnego.

   

  Aleksandra Mionskowska, nasza Specjalistka ds. rekrutacji przygotowała dla Ciebie obszerny i konkretny poradnik o tym jak przygotować idealny życiorys zawodowy, pozytywnie zaskoczyć nie tylko rekrutera czy pracodawcę, ale przede wszystkim wyprzedzić innych kandydatów. Znajdziesz tutaj mnóstwo cennych porad o tym co powinno się znaleźć w CV oraz czego absolutnie nie powinieneś umieszczać. Miłej lektury!

   

  NIEZBĘDNE ELEMENTY CV

  Możemy wyróżnić niezbędne i dobrowolne elementy CV, które powinien zawierać każdy dokument.

   

  niezbędne:

  - dane kontaktowe kandydata

  - profil / cel zawodowy

  - doświadczenie zawodowe

  - wykształcenie

  - kursy/certyfikaty

  - znajomość języków obcych

  - znajomość obsługi komputera

  - umiejętności techniczne

  - umiejętności miękkie

  - sukcesy/osiągnięcia/innowacje

  - klauzula RODO

   

  dobrowolne:

  - wolontariat

  - zainteresowania

  - dane kontaktowe osób, które mogą nam wystawić referencje

  - zdjęcie

   

  Warto jednak zaznaczyć, że CV ze zdjęciem przyciąga większą uwagę rekruterów. 

   

  DANE OSOBOWE

  Wpisujemy tylko te dane, które są niezbędne i wystarczające do kontaktu. Jeśli aplikujemy do miejsca pracy odległego od naszego zamieszkania, możemy podać miejscowość.

   

  Nie podawaj:

  - nieprofesjonalnego maila typu misiaczek@wp.pl

  - informacji o stanie cywilnym

  - daty i miejsca urodzenia

  - pełnego adresu zamieszkania/zameldowania

  - peselu/numeru dowodu

  - liczby dzieci, kotów, psów

  - ogólnej sytuacji rodzinnej

  - orzeczenia o niepełnosprawności z kodami

  - wyznania religijnego/partyjnego

  - nieprofesjonalnego zdjęcia/selfie

   

  Dołączając link do Twojego profilu w social mediach np. LinkedIn, Facebook stajesz się bardziej wiarygodnym kandydatem. Pamiętaj jednak, aby profil był prowadzony zawodowo, a publiczne zdjęcia były przyzwoite, sprawdź jakie treści na Twoim profilu są widoczne publiczne. Lepiej aby przyszły pracodawca na dzień dobry nie miał dostępu do Twoich zdjęć z imprezy, plaży czy informacji o poglądach politycznych. Warto to uporządkować zanim załączysz link do swojego profilu w CV. Nie chcemy przecież abyś był dyskryminowany bo wyznajesz inne wartości niż np. przyszły pracodawca. Na oficjalnej stronie pracodawcy też nie pojawiają się publiczne informacje o poglądach politycznych, a raczej jak już to np. wsparcie dla akcji charytatywnych. 

   

  ZDJĘCIE

  Czy wiesz, że 9/10 rekrutrów woli CV ze zdjęciem? CV to Twoja wizytówka, zadbaj o profesjonalne zdjęcie.

   

  Zdjęcie powinno być:

  - wyraźne i dobrej jakości

  - pokazywać całą twarz

  - być aktualne, nie sprzed 10 lat

  - być poważne, profesjonalne, biznesowe, ale także nie za sztywne, nie wklejaj tego z legitymacji studenckiej czy z dowodu osobistego

  - być zrobione na neutralnym tle, nie z plaży czy z kotem

   

  FORMAT CV

  CV należy napisać w formacie PDF na dwóch, maksymalnie trzech stronach A4, wyróżniając bloki tematyczne i napisanej jednym rodzajem czcionki. Pamiętaj, aby trzymać się chronologii, ukierunkować na branżę i podać prawdziwe dane.

   

  RODZAJE CV

   

  Chronologiczne odwrócone – polega na usystematyzowaniu informacji od najświeższej jako pierwszej, do najstarszej i uporządkowane jest według dat.

  Funkcjonalne – prezentuje dane zgodnie z założonym profilem zawodowym. Umiejętności i doświadczenia pogrupowane są według branż, dziedzin. CV nie uwzględnia dat, ale np. lata doświadczenia w danej branży.

  Ukierunkowane – stosowane wtedy, gdy kandydat ubiega się o bardzo konkretne stanowisko, co do którego zna wymogi i realia. CV zawiera wtedy ściśle określony cel. Zawarte dane dotyczą uwypuklenia konkretnych kompetencji niezbędnych na danym stanowisku. Przydatne dla osób, które mogą przedstawić wymierne efekty swojej dotychczasowej pracy.

  Europejskie – prezentuje uniwersalny schemat CV obowiązujący we wszystkich krajach UE. Sprowadza się do wypełnienia gotowych rubryk.

   

  STYL CV

  Prezentacja i styl CV są dla każdego indywidualne i zależą od rodzaju branży zawodowej. Osoba na stanowisku administracyjnym zastosuje bardziej klasyczny szablon CV niż np. grafik czy fotograf. Najważniejsze jednak to unikać błędów w CV.

   

  PROFIL ZAWODOWY – CZYM JEST?

  Najkrócej – to reklama Was samych, odpowiedź dlaczego chcecie pracować w tej firmie i na stanowisku, na które aplikujecie. Jest 4-5 zdaniowym podsumowaniem Waszego doświadczenia, umiejętności, specjalizacji, osiągnięć i planów zawodowych na przyszłość.

   

  Może też być odpowiedzią na konkretne wymogi zawarte w ogłoszeniu o pracę, wartości, które chcesz wnieść do firmy, słowa klucze.

   

  Zapamiętaj, że poprawnie określony profil czy cel zawodowy pomoże Ci zdobyć przewagę nad kandydatami.

   

  Ćwiczenie:

  Aby zwięźle i atrakcyjnie przedstawić swoje cele zawodowe / profil w CV odpowiedz na każde z pytań jednym, wyczerpującym zdaniem.

  1. Kim jesteś i jakie jest Twoja doświadczenie zawodowe?
  2. Co jest Twoją największą zaletą/umiejętnością/osiągnięciem zawodowym?
  3. Jakie masz plany zawodowe na przyszłość?
  4. Dlaczego szukasz pracy akurat w tej konkretnej firmie, do której wysyłasz CV?

   

  Dla osoby bez doświadczenia zawodowego – profil/cel zawodowy skupiać powinien się na tym, co jako kandydat/kandydatka możesz zaoferować pracodawcy. Mogą być to cechy/umiejętności zdobyte podczas studiów czy stażu, dla których chcesz pracować właśnie na tym konkretnym stanowisku i w tej firmie, czy też wartość jaką wniesiesz do zespołu.

   

  Najważniejsze! Profil/cel zawodowy dostosowujemy każdorazowo oraz indywidualnie do danej oferty pracy.

   

  DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

  Doświadczenie zawodowe to wszystkie nasze dotychczasowe działania na rynku pracy. To najważniejsza część Twojego CV.

   

  Czego NIE wpisywać?

  - Nie wpisuj wszelkiego i każdego posiadanego doświadczenia zawodowego, tym bardziej jeśli nie jest związane ze stanowiskiem, o które się ubiegasz.

  - Nie wpisuj krótkich, miesięcznych zleceń czy prac wakacyjnych, jeśli masz już doświadczenie dłuższe niż rok.

  - Nie wpisuj przerw związanych z pobytem na zasiłku dla bezrobotnym, urlopie macierzyńskim, wychowawczym, rehabilitacji zdrowotnej.

  - Nie wpisuj rodzaju umowy, powodu zmiany pracy, kwoty wynagrodzenia, pełnych dat zatrudnienia – dzień rozpoczęcia i zakończenia pracy jest zbędny.

   

  Doświadczenie zawodowe przydatne na stanowisku, o które się ubiegacie powinno być opisane szczegółowo. Pokazuje ono jak odnajdziecie się na nowym stanowisku i jakie macie umiejętności wyniesione z poprzednich prac. Wasze nabyte doświadczenie i zakres obowiązków są dla przyszłego pracodawcy dowodem na możliwość wykonywania Waszych umiejętności w praktyce, pokazuje co już umiecie i czy pracowaliście już np. w zespole.

   

  Doświadczenie zawodowe POWINNO zawierać:

  - nazwy firm, w których pracowałeś, bez lokalizacji

  - okres współpracy zawierający miesiąc i rok podjęcia oraz zakończenia pracy

  - daty chronologiczne od najnowszego zatrudnienia do najstarszego

  - jeśli obecnie pracujesz zamieść dopisek: obecnie/do chwili obecnej/datę przyszłego zakończenia pracy

  - nazwy stanowisk

  - zakres obowiązków – może być podzielony na główne i dodatkowe zajęcia, warto wymienić także sukcesy i osiągnięcia w danym miejscu pracy

  - obowiązki zawodowe przedstaw w formie osobowej: wykonywałam, byłam odpowiedzialna za itd.

  - jeśli w jednej firmie miałeś/aś np. trzy stanowiska od asystenta, juniora i seniora, ale podobne obowiązki to piszesz je w jednej treści, sumując wszystkie obowiązki, a wymieniając 3 stanowiska pod rząd

   

  Jeśli masz:

  Krótkie doświadczenie zawodowe - to w doświadczeniu umieść wszystkie praktyki zawodowe, staże, prace wolontaryjne, wakacyjne, umowy zlecenia – zwłaszcza jeśli trwały dłużej niż 6 miesięcy.

  Dłuższe doświadczenie zawodowe – np. kilkuletnie doświadczenie, a pomiędzy nimi jakieś epizody, umowy zlecenia niezwiązane z branżą, nie umieszczaj tego w CV. Możesz o tym opowiedzieć na rozmowie rekrutacyjnej.

  Bardzo długie doświadczenie zawodowe – na różnych stanowiskach lub w tej samej branży, ale w innych firmach, to skup się CV branżowym i nie wymieniaj zatrudnienia sprzed lat 90.

  Dłuższą przerwę w zatrudnieniu – spowodowaną np. przebywaniem na bezrobociu, rehabilitacji po wypadku, chorobie, urlopie macierzyńskim, to nie wpisuj tego do CV. Taką lukę można ukryć nie wpisując dat w CV jak w przypadku stanowiska branżowego – stanowisko i ogólne podsumowanie lat, obowiązki. Wtedy CV nie będzie odrzucone przez długą przerwę w pracy.

   

  WYKSZTAŁCENIE ZAWODOWE

  Jakie są oczekiwane formy w CV opisując wykształcenie?

   

  Chronologiczne od najnowszego do najstarszego – wpisujemy miesiąc i rok rozpoczęcia oraz zakończenia pracy lub tylko rok. Następnie nazwy szkół, uczelni, kierunek, specjalizacja, uzyskany tytuł zawodowy. Nie wpisujemy miasta, tytułu pracy magisterskiej, licencjackiej czy zawodowej.

   

  Jeśli mamy ukończone studia wyższe nie wpisujemy już szkoły średniej czy podstawowej. Analogicznie, gdy zakończyliśmy edukację na szkole średniej, to nie wpisujemy już gimnazjum czy podstawówki.

   

  Pamiętajcie także, aby nie wpisywać nieukończonych uczelni, chyba, że jesteście jeszcze w trakcie nauki.

   

  Co jeszcze warto wiedzieć? Wykształcenie umieszczamy w CV w zależności od doświadczenia zawodowego. Jeśli jesteśmy na początku kariery, umieszczamy je przed doświadczeniem zawodowym. Jak kończyliśmy szkołę dawno temu i nie jest ona do tego powiązana z naszym stanowiskiem, wtedy zawsze piszemy o niej po doświadczeniu.

   

  KURSY I SZKOLENIA

  Warto umieszczać w CV dotyczące branży zawodowej i pracy, o którą się ubiegacie. Ważne, żeby były aktualne, najlepiej nie starsze niż 5 lat. Należy wpisać tematykę i branżę szkoleniową, organizatorów szkolenia/kursów, rok ukończenia, czas trwania czy uzyskany certyfikat.

   

  Nie warto pisać o kursach sprzed 2000 roku czy takich, które w ogóle nie są powiązane z Waszym doświadczeniem i zawodem. Aplikujesz np. na księgową a wpisujesz kurs z terapii zajęciowej dla dzieci, szkolenie BHP i PPOZ z poprzednich firm – to naprawdę nieistotne.

   

  ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA OBCEGO

  8 na 10 ofert pracy wymaga dzisiaj znajomości jęz. obcego, dlatego ważne jest, aby umieć określić swój poziom. Nie szykuj graficznych suwaków, gwiazdek czy informacji, że posługujesz się językiem obcym komunikatywnie - dla każdego pracodawcy może oznaczać to zupełnie coś innego. Posługuj się ogólnie przyjętymi poziomami, np. znajomość jęz. angielskiego w mowie i piśmie na poziomie B2. Pamiętaj, aby nie zawyżać swoich umiejętności, dzisiaj każdy rekruter w minutę jest w stanie zweryfikować czy rzeczywiście tak dobrze znasz podany język obcy.

   

  Jeśli jesteś Polakiem, nie wpisuj w CV znajomości jęz. polskiego, przecież to Twój ojczysty język, a nie obcy.

   

  Nie wiesz na jakim poziomie znajomości jęz. obcego jesteś? Sprawdź się! Wystarczy posłużyć się konkretnymi wytycznymi. Służy do tego CEFR - The Common European Framework of Reference for Languages, czyli Europejski System Opisu Kształcenia Językowego, który określa poziomy znajomości języka obcego na sześciostopniowej skali od A1 do C2.

   

  OBSŁUGA KOMPUTERA

  Warto tutaj wypisać wszystkie programy, które znamy z poprzednich doświadczeń zawodowych czy też nauczyliśmy się ich prywatnie korzystając z innych kursów. Nie wystarczy napisać np. dobra/biegła znajomość obsługi komputera – co to tak naprawdę znaczy?

   

  Jeśli chcemy mieć przewagę nad innymi kandydatami powinniśmy pisać o swoich zdolnościach komputerowych tak jak proponuje np. interviewme.pl:

  - edytory tekstu: np. Microsoft Word (zaawansowany, znajomość funkcji edytora tekstu), Corel WordPerfect, Open Office itd.

  - arkusze kalkulacyjne: Microsoft Excel (zaawansowany, znajomość tabeli przestawnych), Open Office, Calc

  - programy graficzne: Microsoft Paint, GIMP, Canva, Adobe Photoshop, Illustrator

  - bazy danych: Access, Base

  - programy do tworzenia prezentacji: Microsoft PowerPoint, Corel Presentation, Open Office Impress

  - programy pocztowe: Microsoft Outlook, Opera

  - programy księgowe: Płatnik, Rewizor, Rachmistrz,

  - programy magazynowe, produkcyjne, zarządzania zadaniami itd.

   

  UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNE I MIĘKKIE

  Umiejętności techniczne to wszystkie kompetencje specjalistyczne i wiedza czysto merytoryczna. Uzyskane z kursów, studiów czy doświadczenia, łatwe do weryfikacji. Dotyczą konkretnego zawodu i branży. Umiejętności miękkie to natomiast wszelkie zdolności interpersonalne i osobiste, niemierzalne, które często trudno wytrenować, potrzebne są do nich naturalne predyspozycje.

   

  Sprawdźcie kilka przykładów!

   

  stanowisko informatyczne

  - umiejętności techniczne: znajomość Java, Python, MSQL, HTML itd. – tu warto zaznaczyć czy na poziomie juniora, medium czy seniora.

  - umiejętności miękkie: logiczne i analityczne myślenie, samodzielne rozwiązywanie problemów, przyswajanie nowych informacji

   

  stanowisko kadrowe

  - umiejętności techniczne: praktyczna znajomość przepisów kodeksu pracy, ZUS, przygotowanie umów o pracę i wszelkich zaświadczeń dla pracownika

  - umiejętności miękkie: świetna organizacja pracy, życzliwość i pozytywne nastawienie do ludzi

   

  stanowisko księgowe

  - umiejętności techniczne: doświadczenie w tworzeniu list płac, przeprowadzania audytów, wiedza z zakresu rachunkowości

  - umiejętności miękkie: praca pod presją czasu, terminowość, logiczne myślenie

   

  stanowisko produkcyjne

  - umiejętności techniczne: wiedza z zakresu produkcji np. branży kosmetycznej, doświadczenie w pracy przy maszynach CNC, znajomość zasad HACCP, procedur ISO

  - umiejętności miękkie: współpraca, dokładność, odpowiedzialność, odporność na pracę w rozpraszających warunkach, cierpliwość, gotowość do pracy zmianowej, powtarzalnej

   

  stanowisko gastronomiczne

  - umiejętności techniczne: znajomość przepisów kuchni polskiej, praktyczne doświadczenie w pracy przy kuchni ciepłej i zimnej, znajomość procedur przechowywania żywności

  - umiejętności miękkie: delegowanie zadań, umiejętność pracy z trudnym klientem, empatia, pozytywne nastawienie do ludzi

   

  stanowisko handlowe

  - umiejętności techniczne: umiejętność przygotowania planów sprzedażowych, znajomość technik negocjacji ofert, sprawne pozyskanie nowych klientów poparte wynikami

  - umiejętności miękkie: pozytywne nastawienie do ludzi, duża motywacja do pracy, dbałość o dobrą komunikację, nastawienie na realizację celów

   

  stanowisko tłumacza

  - umiejętności techniczne: znajomość języków obcych i wiedza z zakresu lingwistycznego, doświadczenie w tłumaczeniu projektów z branży technicznej, umiejętność stosowania źródeł

  - umiejętności miękkie: chęć nieustannego rozwoju, niezawodność, terminowość, aktywne słuchanie i czytanie, asertywność

   

  SUKCESY/OSIĄGNIĘCIA/INNOWACJE

  Osiągnięciem może być np. awans z asystentki księgowej na samodzielną księgową. Sukcesem realizacja założonych celów handlowych powyżej zakładanych wskaźników kwartalnych czy rocznych. Innowacją może być np. polepszenie warunków produkcji dzięki naszemu pomysłowi.

   

  Co stanowisko i branża to różne sukcesy, osiągnięcia i innowacje, natomiast zawsze warto o nich pisać w CV! Umieśćcie je w doświadczeniu zawodowym po obowiązkach pracy.

   

  KLAUZULA RODO

  Zgoda pracownika na przetwarzanie danych osobowych powinna się znaleźć w każdym CV, tego wymaga RODO. Poniżej znajdziesz najbardziej aktualną, ale pamiętaj, żeby kopiować takie zgody najlepiej z ogłoszenia pracodawcy, bo tam mogą być już dane firmy, które powinieneś skopiować.

   

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

   

  WOLONTARIAT

  Jeśli masz małe doświadczenie zawodowe polecamy wpisywanie wolontariatu do CV. Dla pracodawcy to pozytywna informacja, oznacza, że kandydat chce się rozwijać, jest zaangażowany, posiada umiejętność współpracy z innymi czy potrafi wykonywać określone zadania. Wolontariat podkreśla miękkie kompetencje, takie jak empatia, komunikatywność, pozytywne podejście do ludzi, odpowiedzialność czy motywację do pracy.

   

  ZAINTERESOWANIA

  Zainteresowania i hobby mogą dużo o Tobie powiedzieć. Wypisz je jeśli są nietypowe lub powiązane na przykład z pracą zawodową. Jeśli interesujesz się po prostu muzyką czy literaturą to również warto o tym napisać, ale zdecydowanie polecamy wskazać wtedy np. ulubioną piosenkę czy ostatnio przeczytaną książkę. Najważniejsze, abyś nie kłamał, rekruter szybko zweryfikuje także Twoje zainteresowania. 

   

  REFERENCJE

  Jeśli możesz je podać, to wpisz przy doświadczeniu zawodowym osobę, z którą rekruter czy potencjalny pracodawcy może się skontaktować. Możesz także napisać, że dostarczysz referencje na życzenie. Czasami pracodawcy proszę o rekomendacje już w ostatnim etapie rekrutacji.

   

  Przydatny poradnik? Masz jakieś pytania lub wątpliwości? Napisz do nas!

   

   

  Data ostatnie modyfikacji 10.05.2022
  Wstecz
  Umów się na bezpłatną konsultację dla biznesu

  Wybierz dogodny termin i umów się na spotkanie online. Bezpłatna konsultacja to 15 minut, które możesz wykorzystać na rozmowę na dowolny temat związany z HR, np. rekrutacja, wynajem pracowników tymczasowych, obsługa kadrowo-płacowa, itp.

  Skontaktuj się z nami
  Umów_się_na_bezpłatną_konsultację_dla_biznesu
  Aktualności
  X