Payroll

Zapewnimy Ci kompleksową i wspartą nowoczesną technologią obsługę kadrowo-płacową, dzięki czemu będziesz mógł skupić się na kluczowych obszarach swojego biznesu. Wyeliminujesz zbędną biurokrację, a jednocześnie będziesz mieć pewność, że prowadzimy Twoje sprawy terminowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

Zajmujemy się całościowym outsourcingiem kadrowo-płacowym, mamy 10+ lat doświadczenia a w payrollu i wykwalifikowany zespół specjalistów, który stale podnosi swoje kwalifikacje, na bieżąco śledzi zmiany prawne oraz nowości w zakresie praktycznych rozwiązań. 

 

Nasze usługi obejmują m.in. naliczanie wynagrodzeń, prowadzenie teczek osobowych, kontakty z urzędami i odpowiedzi na pisma, spełnienie obowiązku administracyjnego PPK, terminowe sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych i wiele innych. 

 

Obsługa kadrowa dla firm:

 

 • sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania stosunku pracy w ramach umowy o pracę, umów cywilnoprawnych oraz aneksów do umów, na wzorze papieru firmowego z logo Klienta
 • prowadzenie akt osobowych aktualnie zatrudnionych pracowników zgodnie z przepisami prawa pracy, w tym bieżące informowanie o brakach w dokumentacji
 • sporządzanie wypowiedzeń umów, świadectw pracy oraz informacji o przechowywaniu dokumentacji pracowniczej
 • sporządzanie skierowań na badania lekarskie w oparciu o przekazaną ocenę ryzyka zawodowego przygotowaną przez służbę BHP Klienta
 • sporządzanie zaświadczeń oraz e-zaświadczeń dla pracowników
 • prowadzenie spraw związanych z urlopami wypoczynkowymi i ewidencjonowaniem różnego typu zatwierdzonych nieobecności pracowników w systemie Optima
 • ustalanie prawa do uprawnień pracowniczych, m. in.: wymiaru urlopów wypoczynkowych, okolicznościowych, macierzyńskich, rodzicielskich i wychowawczych / prawa do ustawowych odpraw / okresu wypowiedzeń, zgodnie z K.P.
 • monitorowanie istotnych terminów m. in.: końca zatrudnienia, utraty ważności badań lekarskich oraz nabycia nowych uprawnień
 • monitorowanie dat szkoleń BHP – w uzgodnieniu z służbą BHP Klienta
 • prowadzenie benefitów, m.in. ubezpieczenie medyczne, karty sportowe
 • kontakt z urzędami: US, ZUS, PIP, GUS i innymi instytucjami – odpowiedzi na pisma
 • dokonywanie zgłoszeń, wyrejestrowań pracowników, zleceniobiorców i członków ich rodzin oraz innych czynności przewidzianych prawem w związku z ZUS
 • spełnienie obowiązku informacyjnego PPK
 • administrowanie PUE ZUS
 • zapewnienie stałego kontaktu w związku ze świadczonymi usługami
 • informowanie Klienta o zmianach w przepisach kadrowo-płacowych
 • weryfikacja bilansu otwarcia urlopów wypoczynkowych

 

Obsługa płacowa firm:

 

 • naliczanie listy płac wynagrodzeń etatowych oraz umów cywilnoprawnych (rachunków do umów cywilnych) wg schematu organizacyjnego, w ramach przepisów o ZUS, przepisów podatkowych, regulacji wewnętrznych Klienta (w tym premie, benefity, itp.)
 • przygotowywanie dla Klienta comiesięcznych zestawień list płac w pdf, z wyszczególnieniem dodatków oraz innych składników płacowych
 • terminowe przygotowywanie paczki przelewów wynagrodzeń netto do banku Klienta
 • przekazywanie Klientowi comiesięcznej informacji o wysokości kwot z tyt. składek PPK, ZUS, zaliczki na podatek dochodowych
 • miesięczne sporządzenie i przesyłanie szyfrowanych e-pasków płacowych na prywatny adres e-mail pracownika
 • terminowe sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych
 • sporządzanie i wysyłanie do Urzędu Skarbowego oraz pracowników rocznych informacji o dochodach (PIT) w wersji elektronicznej; w przypadku osób zwolnionych lub długotrwale nieobecnych, przesłanie PIT na uzgodniony adres email
 • sporządzenie dokumentu ZUS IWA w oparciu o dane pozyskane od inspektora BHP Klienta
 • sporządzanie i wysyłanie do pracowników dokumentów IMIR na adres email pracownika, raz w roku
 • uzgodnienie zapłat zaliczek na podatek dochodowy z deklaracją PIT-4R oraz PIT-8AR
 • uzgodnienie deklaracji PIT-4R do PIT-11
 • aktualizacja rocznych preferencji podatkowych pracowników

 

Jak wygląda wdrożenie outsourcingu kadr i płac?

 

 • Przygotowanie pełnomocnictw - ZUS, US, GUS, PFRON
 • Audyt - regulaminów, teczek osobowych, list płac, benefitów
 • Wprowadzenie danych klienta do bazy - z KRS, konfiguracja składników płacowych
 • Wprowadzenie podstawowych danych pracowniczych - w systemach: Optima, HRappka
 • Wprowadzenie dodatkowych danych pracowniczych - wymiary urlopowe, okresy badań
 • Nadanie dostępów pracownikom do HR-appki

 

Sprawdź jak nasi specjaliści mogą pomóc rozwijać Twój biznes i postaw na outsourcing kadr i płac!

 

Wypełnij formularz kontaktowy lub umów się bezpośrednio na bezpłatną konsultację! 

Skontaktuj się z nami
Umów się na bezpłatną konsultację dla biznesu

Wybierz dogodny termin i umów się na spotkanie online. Bezpłatna konsultacja to 15 minut, które możesz wykorzystać na rozmowę na dowolny temat związany z HR, np. rekrutacja, wynajem pracowników tymczasowych, obsługa kadrowo-płacowa, itp.

Skontaktuj się z nami
Umów_się_na_bezpłatną_konsultację_dla_biznesu
Skontaktuj się z nami!
Napisz do nas! Odpowiadamy na każde zapytanie w ciągu 24h. Sprawdź, jak możemy pomóc Twojej firmie w rekrutacji, doradztwie HR czy obsłudze kadrowo-płacowej.
X